Presentation av DigiJag och författarverktyget - Stefan Johansson Begripsam

Del 5 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.

Inga videos hittade

Så jobbar folkhögskolorna med Agenda 2030
17 folkhögskolor har fått gestalta var och ett av de 17 globala målen. Se filmen och inspireras till att arbeta mer hållbart!
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Folkhögskolekvarten med Catarina Deremar (C)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Catarina Deremar (C), kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Folkhögskolekvarten med Bo Broman (SD)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Ungapped - Enkätstatistik
Generellt om enkäten och enkätstatistik. Längd 16 minuter
Folkbildningen och samverkan i Europa
Ett webbinarium där vi gör en djupdykning i vad som händer på den europeiska nivån inom vuxnas rätt till lärande. Alla branscher och samhällsområden finns representerade i Bryssel för att påverka politikerna till ”informerade beslut”. Men går det att bedriva lobbyverksamhet för folkbildning? Civilsamhällets intresseorganisationer måste ofta förlita sig på stöd från samma EU-institutioner de hoppas påverka. Ändå lyckas EAEA, den europeiska intresseorganisationen för vuxnas lärande, gång på gång förmedla värdet av livslångt lärande. Hur bär de sig egentligen åt? Den 15-17 juni samlar UNESCO världens länder i Marocko för den sjunde globala konferensen om vuxnas lärande, CONFINTEA. Temat är ”Adult Learning and Education for Sustainable Development – a Transformative Agenda”. En handlingsplan för de kommande 12 åren ska antas. Hur kan och vill svensk folkbildning påverka denna process? EAEA är den europeiska intresseorganisationen för vuxnas lärande och representerar därmed folkbildningen i Bryssel. I styrelsen sitter Gustav Fridolin, lärare på Stadsmissionens folkhögskola. Thor Rutgersson från Folkbildningsrådet och Lina Remnert från Sveriges folkhögskolor träffar Gustav Fridolin för att få reda på mer – och diskuterar europeiska utmaningar inför Confintea. Panelen får sedan internationellt besök av Francesca Operti, biträdande generalsekreterare på EAEA.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.
3. Navigera i trädstrukturen - Skoladmin folkhögskola.nu
För att navigera i trädstrukturen och komma till kurs-, skol- och nyhetssidor i Skoladmin för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Folkbildningen och samverkan i världen
15-17 juni samlar UNESCO världens länder i Marocko för den sjunde globala konferensen om vuxnas lärande, CONFINTEA. Temat är ”Adult Learning and Education for Sustainable Development – a Transformative Agenda”. En handlingsplan för de kommande 12 åren ska antas. Hur kan och vill svensk folkbildning påverka denna process? Cecilia Palm, Folkuniversitetet, sitter i styrelsen för folkbildningens globala organisation ICAE, som just nu förbereder sig för CONFINTEA. Men vad gör ICAE egentligen och vad är Cecilias erfarenheter från arbetet? Varför anser ICAE att CONFINTEA-konferensen är så viktig och hur kan svensk folkbildning bidra? Thor Rutgersson, Folkbildningsrådet och Lina Remnert, Sveriges folkhögskolor samtalar om detta med Cecilia Palm, generalsekreterare på Folkuniversitetet. Panelen får sedan internationellt besök av David Atchoarena, director från Unesco.
Folkhögskolekvarten med Vasiliki Tsouplaki (V)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Folkhögskolekvarten med Kristina Axén Olin (M)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Kristina Axén Olin (M), kulturpolitisk talesperson för Moderaterna, av Thomas Nilsson, ordförande för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.
Inloggning med SMS
Instruktionsfilm för hur du loggar in med SMS i SchoolSoft.
9. Ladda upp nya bilder - Skoladmin folkhögskola.nu
För att ladda upp en bild i Skoladmin för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.
Folkhögskolekvarten med Roland Utbult (KD)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Roland Utbult (KD), kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Folkhögskolekvarten med Christer Nylander (L)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Christer Nylander (L), kulturpolitisk talesperson för Liberalerna, av Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.