Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!

Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Inga videos hittade

Hur påverkas folkhögskolorna av Corona-pandemin?
Webbinarium kring enkät utskickad av Folkbildningsrådet. Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnas skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor. Medverkar på webbinariet gör Gerhard Holmgren - RIO, Thomas Nilsson - OFI, och Magnus Wetterberg - Folkbildningsrådet. Moderator är Karin Karlsson - FSO.
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Allmän kurs i utveckling 2018/2019
Allmän kurs-lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sammanfattar fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling 2018/2019. De delar med sig av starka intryck och utmaningar, reflektioner och erfarenheter från de tre kurstillfällena.
Tre saker att tänka på när man kommunicerar med Generation Z
Rikard Molander, analytiker på Kairos Future, ger sina bästa tips för att kommunicera med Generation Z, dagens unga. Hans föreläsning på Kommunikationskonferensen 2019 utgick från Kairos Futures undersökning bland unga i åldrarna 14-24 år.
Kommunikationstips från konferensdeltagare
Kommunikatörerna Annika Sundin och Måns Back Nilsson delar med sig av sina bästa kommunikationstips. Från Kommunikationskonferensen 2019 på Karlskoga folkhögskola.
Webinar: Blir man medborgare i en folkhögskola?
Hurdant medborgarskap stöder folkhögskolan? Vilka slags medborgare vill vi se växa fram på folkhögskolan? Annika Pastuhov, PeM, doktorand, diskuterar utifrån sin avhandling om medborgarskap – Åbo Akademi och Linköpings universitet.
Välkommen till Folkhögskoleforum 2019
Ingela Zetterberg från Förbundet Folkhögskollärarna och Ambika Hansell Ek från Sveriges folkhögskolor hälsar välkommen till Folkhögskoleforum 2019.
RIOs kongress 2019: Per Ödling - Har vi för stor tillit till fakta via sociala media?
Per Ödling är framtidsforskare och professor i telekommunikation vid Lunds tekniska högskola. Han slår larm om att demokratin håller på att försvinna från Sverige. Han talar om drivkrafterna och kommunikationsstrategierna bakom Trump, Brexit och den populistiska vågen.
Webinar: Nu kommer Sverigepratar!
Den 1 april 2019 kommer Sverigepratar, en ny digital plattform som motkraft till den destruktiva utvecklingen på nätet. Problemet med filterbubblor, troll, hot och hat begränsar det demokratiska samtalet och hotar yttrandefriheten. Inför lanseringen av Sverigepratar.s den 1 april 2019, bjöd vi in projektledaren Jonas Joelsson till ett webinar för att berätta och visa hur det fungerar.
Stefan Attefall ny ordförande för RIO
Vid RIO:s kongress 2017 valdes Stefan Attefall som ordförande för de två följande åren. Läs mer om RIO på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/rio
Två lärare om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Under kursen diskuterades bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som deltagarna får hjälp med att omsätta teorin i praktiken på sina egna folkhögskolor. Denna film togs fram inför starten av kursomgång två, hösten 2018. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling
Boka en fortbildare i Agenda 2030.mp4
I början av mars 2020 träffades 20 engagerade folkhögskolelärare för att bli fortbildare inom Agenda 2030. Nu är de redo att gå ut och fortbilda sina egna och andras folkhögskolor.
Frihetens paradox - Susanna Alexius
Inspirationsföreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Frihet är något förgivettaget gott i vårt samhälle. Samtidigt tänker vi alltför lite och alltför naivt kring frihetens förutsättningar. Tryckfrihetsförordningen är en tvingande lag, den så kallade fria marknaden visar sig vara genomorganiserad och det där improviserade saxofonsolot förhåller sig noga till musikaliska normer om rytmik och harmonik. Utan mörker, inget ljus. Utan styrning, ingen frihet? Denna frihetens paradox tittar vi närmare på tillsammans i den här inspirationsföreläsningen.
Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.