Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Inga videos hittade

Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Kommunikationstips från konferensdeltagare
Kommunikatörerna Annika Sundin och Måns Back Nilsson delar med sig av sina bästa kommunikationstips. Från Kommunikationskonferensen 2019 på Karlskoga folkhögskola.
Webinar: Nu kommer Sverigepratar!
Den 1 april 2019 kommer Sverigepratar, en ny digital plattform som motkraft till den destruktiva utvecklingen på nätet. Problemet med filterbubblor, troll, hot och hat begränsar det demokratiska samtalet och hotar yttrandefriheten. Inför lanseringen av Sverigepratar.s den 1 april 2019, bjöd vi in projektledaren Jonas Joelsson till ett webinar för att berätta och visa hur det fungerar.
Tre saker att tänka på när man kommunicerar med Generation Z
Rikard Molander, analytiker på Kairos Future, ger sina bästa tips för att kommunicera med Generation Z, dagens unga. Hans föreläsning på Kommunikationskonferensen 2019 utgick från Kairos Futures undersökning bland unga i åldrarna 14-24 år.
FSO-dagar 2019
Möt några av de medverkande vid 2019 års FSO-dagar! Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet arrangerade 2019 års FSO-dagar/Administrativa dag den 1-3 april på Aros Congress Center i Västerås. Dagarna riktade sig till personal på folkhögskola som arbetar med: - studiemedelsfrågor - bidrag kring funktionsnedsättning - SCB-, SMF-, ETABLERING och SFI-redovisning - Schoolsoft - samt rektor, kursansvarig och studievägledare
RIO kongress 2019
Några nedslag bland deltagarna vid RIOs kongress den 10-11 april 2019 på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.
RIOs kongress 2019: Per Ödling - Har vi för stor tillit till fakta via sociala media?
Per Ödling är framtidsforskare och professor i telekommunikation vid Lunds tekniska högskola. Han slår larm om att demokratin håller på att försvinna från Sverige. Han talar om drivkrafterna och kommunikationsstrategierna bakom Trump, Brexit och den populistiska vågen.
Folkhögskolorna erbjuds en processdag kring kvalitetsarbete
Ett 40-tal folkhögskolor har genomfört en processdag som ett steg i sitt kvalitetsarbete och sin skolutveckling. Till sin hjälp har de haft processledare från andra folkhögskolor. Helena och Ulf är två av processledarna.
Folkhögskolan i kulturens ekosystem - seminarium vid Folk och Kultur 2019
Vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2019 arrangerades seminariet "Folkhögskolan i kulturens ekosystem", den 7 februari. Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser. Folkhögskolan skapar fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd professioner. Sveriges folkhögskolor bjuder under Folk och Kultur in till ett panelsamtal om vikten av kompetensförsörjning av kulturarbetare men också värdet av att få utvecklas och fritt uttrycka sig i sitt konstnärskap. Medverkande: Athena Farrokhzad, poet och lärare på Biskops Arnö folkhögskola Maria Lantz, rektor Konstfack Ulf Dalnäs, prefekt på Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet Erik Nylander, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet Joakim Blendulf, Chef Film Stockholm Peter Högberg (moderator), regionpolitiker Mats Lundborg (inledare), rektor Biskops Arnö folkhögskola
Webinar: Blir man medborgare i en folkhögskola?
Hurdant medborgarskap stöder folkhögskolan? Vilka slags medborgare vill vi se växa fram på folkhögskolan? Annika Pastuhov, PeM, doktorand, diskuterar utifrån sin avhandling om medborgarskap – Åbo Akademi och Linköpings universitet.
Webinar: Folkhögskolans didactica magna?
Finns det en särskild folkhögskoleanda och vad är det i så fall? På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola. Föreläsare: Sam Paldanius, universitetslektor – Örebro universitet. Webinaret sändes live fredag den 24 augusti 2018.
Webinar: Scener ur ett ledarskap – Hur konstrueras en folkhögskolerektor?
Rektorer på folkhögskola navigerar i en föränderlig situation där ekonomisk nödvändighet, nya samhällsuppdrag och mer marknadslika organisationssystem påverkar villkoren. Föreläsare: Hans-Åke Höber, länsbildningskonsulent Västra Götalandsregionen, berättar om sin Masteruppsats – Karlstad universitet. Webinaret sändes live måndag den 28 maj 2018.