Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: webinar

Inga videos hittade

Webinar: Nu kommer Sverigepratar!
Den 1 april 2019 kommer Sverigepratar, en ny digital plattform som motkraft till den destruktiva utvecklingen på nätet. Problemet med filterbubblor, troll, hot och hat begränsar det demokratiska samtalet och hotar yttrandefriheten. Inför lanseringen av Sverigepratar.s den 1 april 2019, bjöd vi in projektledaren Jonas Joelsson till ett webinar för att berätta och visa hur det fungerar.
Webinar: Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv
Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Therese Winqwist, biträdande rektor på Löftadalens folkhögskola berättade om sin magisteruppsats vid Göteborgs universitet.
Webinar: Blir man medborgare i en folkhögskola?
Hurdant medborgarskap stöder folkhögskolan? Vilka slags medborgare vill vi se växa fram på folkhögskolan? Annika Pastuhov, PeM, doktorand, diskuterar utifrån sin avhandling om medborgarskap – Åbo Akademi och Linköpings universitet.
Webinar: Folkhögskolornas ekonomi - Arbetsmarknadsuppdrag och asyl
I samarbete med Folkbildningsrådet sände FSO under september 2018 två webinar på temat folkhögskolans ekonomi. Genomgång av bidragens uppbyggnad och hur skolan får information om prognoser, beslut och omfördelningar. Beskrivning av roller i uppdragen samt förutsättningar för finansiering och slutreglering. Föreläsare: Mikaela Smedberg – Folkbildningsrådet
Webinar: Folkhögskolornas ekonomi - Det ordinarie statsbidraget
I samarbete med Folkbildningsrådet sände FSO under september 2018 två webinar på temat folkhögskolans ekonomi. Här får vi en genomgång av statsbidragets uppbyggnad och hur folkhögskolorna får information från Folkbildningsrådet om prognoser, beslut och omfördelningar. Förutsättningar för finansiering och planering genom kopplingarna mellan: - bidragsprognoser och budgetarbetet - preliminära fördelningsbeslut med avstämningar och bokföring - definitivt fördelningsbeslut med slutreglering och årsredovisningen Föreläsare: Veronica Kennet – Folkbildningsrådet
Webinar: Folkhögskolans kulturverksamheter i ett kulturpolitiskt ljus
Vilka är deltagarna i folkhögskolans estetiska kurser och vad händer efter avslutad kurs? Hur fungerar arbetsmarknaden för kulturarbetare? Detta och mycket mer besvaras i Folkbildningsrådets rapport "Kulturell bildning i folkhögskolans regi" som släpptes den 18 september 2018. Sanna Levelius, lärare på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och medförfattare till rapporten berättar om resultaten – Folkbildningsrådet och Linköpings universitet. Webinaret sändes live fredag den 7 september 2018.
Webinar: Folkhögskolans didactica magna?
Finns det en särskild folkhögskoleanda och vad är det i så fall? På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola. Föreläsare: Sam Paldanius, universitetslektor – Örebro universitet. Webinaret sändes live fredag den 24 augusti 2018.
Webinar: Scener ur ett ledarskap – Hur konstrueras en folkhögskolerektor?
Rektorer på folkhögskola navigerar i en föränderlig situation där ekonomisk nödvändighet, nya samhällsuppdrag och mer marknadslika organisationssystem påverkar villkoren. Föreläsare: Hans-Åke Höber, länsbildningskonsulent Västra Götalandsregionen, berättar om sin Masteruppsats – Karlstad universitet. Webinaret sändes live måndag den 28 maj 2018.
Webinar: Dataskyddsförordningen (GDPR) och folkhögskolornas verksamhet
Den 2 februari 2018 sände FSO ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. En övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna. Föreläsare: Regina Rasmanis, verksamhetskonsult och VD på Olingo, regina.rasmani@olingo.se.