Search results: vimåsteprata

Inga videos hittade

Webinar: Nu kommer Sverigepratar!
Den 1 april 2019 kommer Sverigepratar, en ny digital plattform som motkraft till den destruktiva utvecklingen på nätet. Problemet med filterbubblor, troll, hot och hat begränsar det demokratiska samtalet och hotar yttrandefriheten. Inför lanseringen av Sverigepratar.s den 1 april 2019, bjöd vi in projektledaren Jonas Joelsson till ett webinar för att berätta och visa hur det fungerar.
Vi måste prata - ett initiativ till försvar för demokratin
#ViMåstePrata är ett initiativ till försvar för demokratin, initierad av Hédi Fried, Kristina Persson, Sverker Sörlin, Per Ödling och Elisabeth Åsbrink. Sveriges folkhögskolor står bakom #ViMåstePrata och folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI är tillsammans med Studieförbundens intresseorganisation en aktiv del av satsningen. #ViMåstePrata har en egen webbplats: www.vimasteprata.org