Search results: processdag

Inga videos hittade

Folkhögskolorna erbjuds en processdag kring kvalitetsarbete
Ett 40-tal folkhögskolor har genomfört en processdag som ett steg i sitt kvalitetsarbete och sin skolutveckling. Till sin hjälp har de haft processledare från andra folkhögskolor. Helena och Ulf är två av processledarna.