Search results: organisation

Inga videos hittade

Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Föreläsning: Organisering och ledning för tillit, Klara Regnö
Klara Regnö, ekonomie doktor och forskare inom genus, organisation och ledning vid Mälardalens högskola, föreläste vid OFI/Fhf:s höstmöte den 2 november 2018. En föreläsning om tillitsfull styrning och organisation, med ett särskilt fokus på ledarskap samt hur fördelning av ansvar och befogenheter ger olika förutsättningar för att skapa tillitsfulla organisationer.