Search results: kvalitetsutveckling

Inga videos hittade

Hur skapar vi kvalitet i folkhögskolans bildningsmiljö?
Folkhögskolans bildningsmiljö handlar om all organiserad aktivitet såväl i undervisning som utanför skoltid. Hur formar vi gemensamma spelregler för att skapa en god bildningsmiljö? Tre folkhögskolor ger konkreta exempel på hur de jobbar med skolans gemensamma bildningsmiljö ur olika perspektiv. - Introduktion och presentation av seminariet samt det stöd som FSO erbjuder skolorna i deras kvalitetsarbete. - Exempel från Gotlands folkhögskola om hur socialpedagoger arbetar sida vid sida med lärare för att stärka deltagarnas psykiska hälsa samt bidra till den gemensamma bildningsmiljön. - Exempel från Ålsta folkhögskola om hur skolledning arbetat med att förändra filialverksamheten i Sundsvall och åstadkomma en stärkt bildningsmiljö för medarbetare och deltagare. - Exempel från Birkagårdens folkhögskola om hur digitala verktyg används för att stärka och utveckla lärprocesser och bidra till en god bildningsmiljö. - Avslutning och avrundning av FSO med möjlighet för publiken att ställa frågor. Medverkande: Lars-Göran Karlsson (FSO) Johanna Winbladh (FSO) Anders A. Aronsson (FSO) Per Olof Sahlberg & Little Mangard (Gotlands folkhögskola) Malin Draxten (Ålsta folkhögskola) Joakim Sveland (Birkagårdens folkhögskola) Seminarium vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus den 1 november 2018.
Folkhögskolorna erbjuds en processdag kring kvalitetsarbete
Ett 40-tal folkhögskolor har genomfört en processdag som ett steg i sitt kvalitetsarbete och sin skolutveckling. Till sin hjälp har de haft processledare från andra folkhögskolor. Helena och Ulf är två av processledarna.