Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: kongress

Inga videos hittade

RIO kongress 2019
Några nedslag bland deltagarna vid RIOs kongress den 10-11 april 2019 på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.
RIOs kongress 2019: Per Ödling - Har vi för stor tillit till fakta via sociala media?
Per Ödling är framtidsforskare och professor i telekommunikation vid Lunds tekniska högskola. Han slår larm om att demokratin håller på att försvinna från Sverige. Han talar om drivkrafterna och kommunikationsstrategierna bakom Trump, Brexit och den populistiska vågen.
RIO kongress 2017: Forskning och utveckling en utmaning för folkhögskolan
Under senare år har många FoU verksamheter vuxit fram inom olika välfärdsområden. I detta seminarium ställs frågor om hur folkhögskolans praktik kan utvecklas med stöd av FoU verksamhet. Vi får exempel på hur praktiknära forskningscirklar kan utformas och ta del av en samverkansansats mellan folkhögskolor och forskare i Göteborg. Medverkande: Johan Söderman, Göteborgs universitet, koordinator för en forskagrupp kring barn, ungdom, kultur och lärande. Torbjörn Forkby, Göteborgs universitet, med erfarenhet från FoU verksamhet kring förebyggande och främjande ungdomsarbete.
RIO kongress 2017: Feministisk folkbildning i tid och rum
Hur har förutsättningarna för kvinnors deltagande i folkbildningen sett ut över tid? Hur ser de ut idag? Hur har kvinnors utsatthet förändrats under 30 år? Hur kan folkhögskolor utveckla en genusmedveten praktik? Vi får ta del av berättelsen om Kvinnofolkhögskolan och utvecklingen av ett feministiskt rum i tiden och världen där all undervisning har genusperspektiv. Förändringen illustreras med hjälp av kulturinslag. Medverkande: Eva Nikell, styrelseledamot och Lena Bjurving, rektor vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Stefan Attefall ny ordförande för RIO
Vid RIO:s kongress 2017 valdes Stefan Attefall som ordförande för de två följande åren. Läs mer om RIO på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/rio
RIO kongress 2017: Seminarier på olika teman
Vid RIO:s kongress 2017 gavs ett antal olika valbara seminarier. Här kan du se ett kort sammandrag av innehållet.