Search results: konferens

Inga videos hittade

FSO-dagar 2019
Möt några av de medverkande vid 2019 års FSO-dagar! Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet arrangerade 2019 års FSO-dagar/Administrativa dag den 1-3 april på Aros Congress Center i Västerås. Dagarna riktade sig till personal på folkhögskola som arbetar med: - studiemedelsfrågor - bidrag kring funktionsnedsättning - SCB-, SMF-, ETABLERING och SFI-redovisning - Schoolsoft - samt rektor, kursansvarig och studievägledare
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Konferens: Folkhögskolorna i kulturens ekosystem
Den 29 maj 2018 bjöd Sveriges folkhögskolor in till en eftermiddag för att spegla folkhögskolornas betydelse i detta kulturekosystem i dialog med andra utbildningsformer och aktörer i kultursfären. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) medverkade och riksdagspartiernas kulturtalespersoner fanns på plats. Representanter från olika konst- och musikhögskolor och olika intresseförbund möttes i panelsamtal.
Konferens: FSO-dag/Administrativ dag i Västerås 2018
Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet anordnade den 21-23 mars 2018 års FSO-dag/Administrativa dag för folkhögskolorna, på Aros Congress Center i Västerås.
Föreläsning: Folkhögskola och omvärld - RIO:s verksamhetskonferens 2018
En föreläsning om hur organisationer kan förhålla sig till bidragssystem och omvärldens alla krav och förväntningar. Föreläsare: Susanna Alexius, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Föreläsning vid RIO:s verksamhetskonferens för folkhögskolornas rektorer och ordföranden. Bryggarsalen, Stockholm den 21 mars 2018.