Search results: klimat

Inga videos hittade

Upphettning! Hur hanterar vi de existentiella kriserna? - Föreläsning med docent Martin Hultman
Martin Hultman är docent vid Chalmers och har i snart 20 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Under webbinariet föreläser Martin Hultman kring kunskapens och utbildningens roll nu och i framtiden. Är hotet mot demokratin, den globala upphettningen och pandemier kriser som går ihop och samverkar? Hur har vi i så fall hamnat här och vilka demokratiska redskap kan vi använda för att ta oss härifrån?
Pella Thiel inför Folkhögskoleforum 2020
Inspirationsföreläsning med Pella Thiel: Omställning som samhällsförändring för ett hållbart framtidsbygge Vi lever i omställningens tid. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär en snabb samhällsförändring, en transformation, där folkbildningen har en avgörande roll. Klimat- och omställningsfrågor är kunskapsområden som under de senaste tio åren ökat, och folkbildningen leder ofta vägen; flera folkhögskolor erbjuder idag banbrytande kurser med fokus på omställning i bred bemärkelse. Den här inspirationsföreläsningen bjuder på ett engagerande och inspirerande samtal kring klimat- och omställningsfrågor. Vad är det i vårt samhälle som aktualiserar dessa frågor nu, vilken roll har det civila samhället haft? Hur kan folkbildningen kraftsamla och stödja ett hållbart framtidsbygge?  Pella Thiel är folkbildare, ekolog och aktivist, medgrundare till Omställningsnätverket och koordinator för Naturens rättigheter i Sverige. Hon arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Mest intressant för Pella är paradigmskiftande idéer som påverkar hur vi uppfattar oss själva och världen. www.pellathiel.se