Search results: fortbildning

Inga videos hittade

Yrkesutbildning i utveckling - Per Andersson, kursledare
Per Andersson berättar om fortbildningskursen Yrkesutbildning i utveckling.
Allmän kurs i utveckling 2018/2019
Allmän kurs-lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sammanfattar fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling 2018/2019. De delar med sig av starka intryck och utmaningar, reflektioner och erfarenheter från de tre kurstillfällena.
RIO och OFI om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Här kommenterar Gerhard Holmberg, RIO, och Thomas Nilsson, OFI, bakgrunden till fortbildningskursen. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling
Två lärare om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Under kursen diskuterades bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som deltagarna får hjälp med att omsätta teorin i praktiken på sina egna folkhögskolor. Denna film togs fram inför starten av kursomgång två, hösten 2018. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling