Search results: forskning

No videos found

Mattias Stjernqvist: Folkhögskolans skylfönster
Mattias Stjernqvist, doktorand vid Stockholms universitet, föreläste under Kommunikationskonferensen 2023 om sin forskning kring folkhögskolornas hemsidor på nätet. Vem kan jag bli här? En studie om hur folkhögskolorna skildrar sig själva på sina hemsidor. Läs mer om Mattias Stjernqvists forskning på su.se.