Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: folkbildningsrådet

Inga videos hittade

SPSM och folkhögskola
Administrativa dagarna 2020 sändes som webbinarium. Under detta pass medverkade Eva Mogren och Viktor Söderqvist från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, med information kring de statsbidrag som folkhögskolorna kan söka hos SPSM. Webbinariet sändes den 29 april.
Studeranderättsliga frågor på folkhögskola
Administrativa dagarna 2020 genomfördes som webbinarium. Detta pass sändes den 29 april och medverkande var Anna Göthner och Anna Medin från Folkbildningsrådet med information kring studeranderättsliga frågor på folkhögskola.
Arbetsmarknadsuppdrag och asyl på folkhögskola
Detta webbinarium sändes den 22 april 2020 som en del av de administrativa dagarna 2020. Medverkade gjorde Golnar Bahar, Annika Blom och Maria Sundbom Ressaissi från Folkbildningsrådet, med aktuell information kring arbetsmarknadsuppdrag och asyl på folkhögskola.
Behörigheter och intyg på folkhögskola
De administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Under detta pass om behörigheter och intyg på folkhögskola medverkade Agneta Wallin och Jan Jonsson från Folkbildningsrådet samt Sandra Löfstedt från FSO.
Statsbidrag till folkhögskolor - ekonomi i praktiken
De administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Under detta pass medverkade Veronica Kennett från Folkbildningsrådet med information kring statsbidrag till folkhögskolorna. Presentatör var Johanna Winbladh från FSO.
Folkhögskolornas rapportering av statistik och ekonomi
Administrativa dagarna 2020 blir digitala. Under detta pass medverkade Tomas Östlund och Elvir Gigovic från Folkbildningsrådet samt Gabriel Kasto och Robert Hansson från SCB, med information kring folkhögskolornas rapportering av statistik och ekonomi. Presentatör var Johanna Winbladh från FSO.
Hur påverkas folkhögskolorna av Corona-pandemin?
Webbinarium kring enkät utskickad av Folkbildningsrådet. Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnas skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor. Medverkar på webbinariet gör Gerhard Holmgren - RIO, Thomas Nilsson - OFI, och Magnus Wetterberg - Folkbildningsrådet. Moderator är Karin Karlsson - FSO.
Konferens: FSO-dag/Administrativ dag i Västerås 2018
Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet anordnade den 21-23 mars 2018 års FSO-dag/Administrativa dag för folkhögskolorna, på Aros Congress Center i Västerås.