Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: RIO

Inga videos hittade

Hur påverkas folkhögskolorna av Corona-pandemin?
Webbinarium kring enkät utskickad av Folkbildningsrådet. Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnas skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor. Medverkar på webbinariet gör Gerhard Holmgren - RIO, Thomas Nilsson - OFI, och Magnus Wetterberg - Folkbildningsrådet. Moderator är Karin Karlsson - FSO.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
RIO kongress 2019
Några nedslag bland deltagarna vid RIOs kongress den 10-11 april 2019 på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.
RIO kongress 2017: Forskning och utveckling en utmaning för folkhögskolan
Under senare år har många FoU verksamheter vuxit fram inom olika välfärdsområden. I detta seminarium ställs frågor om hur folkhögskolans praktik kan utvecklas med stöd av FoU verksamhet. Vi får exempel på hur praktiknära forskningscirklar kan utformas och ta del av en samverkansansats mellan folkhögskolor och forskare i Göteborg. Medverkande: Johan Söderman, Göteborgs universitet, koordinator för en forskagrupp kring barn, ungdom, kultur och lärande. Torbjörn Forkby, Göteborgs universitet, med erfarenhet från FoU verksamhet kring förebyggande och främjande ungdomsarbete.
RIO kongress 2017: Feministisk folkbildning i tid och rum
Hur har förutsättningarna för kvinnors deltagande i folkbildningen sett ut över tid? Hur ser de ut idag? Hur har kvinnors utsatthet förändrats under 30 år? Hur kan folkhögskolor utveckla en genusmedveten praktik? Vi får ta del av berättelsen om Kvinnofolkhögskolan och utvecklingen av ett feministiskt rum i tiden och världen där all undervisning har genusperspektiv. Förändringen illustreras med hjälp av kulturinslag. Medverkande: Eva Nikell, styrelseledamot och Lena Bjurving, rektor vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
RIO kongress 2017: Är kultur för fint för folkhögskolan?
Ett av syftena med statsanslaget är att folkbildningen ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Trots att folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser ökat i antal under senare år kommer de lätt i skymundan. Vilken betydelse har folkhögskolans kulturkurser för ett demokratiskt samhällsbygge och för både amatörkultur och professionellt kulturliv? Medverkande: Arvid Gisby, rektor Skurups folkhögskola och Bo Olofsson, rektor Framnäs folkhögskola.
Stefan Attefall ny ordförande för RIO
Vid RIO:s kongress 2017 valdes Stefan Attefall som ordförande för de två följande åren. Läs mer om RIO på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/rio
RIO och OFI om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Här kommenterar Gerhard Holmberg, RIO, och Thomas Nilsson, OFI, bakgrunden till fortbildningskursen. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling
Panelsamtal: Att hantera snabb växt och utveckling - RIO:s verksamhetskonferens 2018
Vid RIO:s verksamhetskonferens mars 2018 fördes ett panelsamtal med representanter från fyra folkhögskolor, kring temat Att hantera snabb växt och utveckling. Medverkande: Agrita Martinsone, rektor Litorina folkhögskola Magnus Nordqvist, studierektor Sankt Ignatios folkhögskola Karin Langeland, rektor Nordiska folkhögskolan i Kungälv Stig Åsbringer, rektor Dalkarlså folkhögskola Ambika Hansell Ek, moderator och handläggare RIO.
Föreläsning: Folkhögskola och omvärld - RIO:s verksamhetskonferens 2018
En föreläsning om hur organisationer kan förhålla sig till bidragssystem och omvärldens alla krav och förväntningar. Föreläsare: Susanna Alexius, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Föreläsning vid RIO:s verksamhetskonferens för folkhögskolornas rektorer och ordföranden. Bryggarsalen, Stockholm den 21 mars 2018.