Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: Pedagogik

Inga videos hittade

Folkhögskolans pedagogik för demokrati och delaktighet - praktiska exempel
Att arbeta med demokrati på folkhögskola är en självklarhet, men hur iscensätts det i praktiken? Jessica Lilja och Per-Arne Swanolf från Karlskoga folkhögskola ger exempel på konkreta tips och möjliga utvecklingsvägar. Seminarium vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1 november 2018.
Två lärare om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Under kursen diskuterades bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som deltagarna får hjälp med att omsätta teorin i praktiken på sina egna folkhögskolor. Denna film togs fram inför starten av kursomgång två, hösten 2018. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Föreläsning: Uppkopplad folkbildning - att lära i en digital värld
Skärmen; verktyg eller distraktion? På de flesta skolor skulle svaret på denna fråga vara både och. Nyttan av digitala verktyg kan inte ifrågasättas. Men vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad folkhögskola möta? Joakim Sveland är utbildad folkhögskolelärare och arbetar på Birkagårdens folkhögskola. Han är en av grundarna till Informationspedagogerna och föreläser om hur vi påverkas av digitaliseringen. Läs mer på http://informationspedagogerna.se
Webinar: Folkhögskolans didactica magna?
Finns det en särskild folkhögskoleanda och vad är det i så fall? På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola. Föreläsare: Sam Paldanius, universitetslektor – Örebro universitet. Webinaret sändes live fredag den 24 augusti 2018.