Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: Panelsamtal

Inga videos hittade

Avslutande reflektioner kring Folkhögskoleforum 2019
Avslutande panelsamtal vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Gerhard Holmgren, Ingela Zetterberg, Lisa Rosander, Per-Olof Sahlberg.
Panelsamtal: Att hantera snabb växt och utveckling - RIO:s verksamhetskonferens 2018
Vid RIO:s verksamhetskonferens mars 2018 fördes ett panelsamtal med representanter från fyra folkhögskolor, kring temat Att hantera snabb växt och utveckling. Medverkande: Agrita Martinsone, rektor Litorina folkhögskola Magnus Nordqvist, studierektor Sankt Ignatios folkhögskola Karin Langeland, rektor Nordiska folkhögskolan i Kungälv Stig Åsbringer, rektor Dalkarlså folkhögskola Ambika Hansell Ek, moderator och handläggare RIO.