Search results: OFI

Inga videos hittade

Sveriges folkhögskolors FoU-satsning för lärare och rektorer
Intresseorganisationerna RIO och OFI har på senare tid initierat fortbildningsinsatser av olika slag för både lärare och rektorer. I dagsläget rör det sig om tre fortbildningskurser för lärare, mentorsprogram för rektorer, fristående rektorsfortbildningar, forskarskolfonden, nationella erfarenhetsseminarier samt Folkhögskoleforum. Samtliga FoU-satsningar arrangeras av RIO och OFI under namnet Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan. Ambika Hansell Ek från RIO berättar här om de olika satsningarna.
Inledning Folkhögskoleforum 2020
Folkhögskoleforum 2020 öppnas av Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO, och Thomas Nilsson, ordförande OFI. Dagens konferencierer är Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh. Folkhögskoleforum 2020 sändes live från Bryggarsalen i Stockholm den 29 oktober 2020.
Anförande av kulturminister Amanda Lind - Folkhögskoleforum 2020
Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind har varit statsråd sedan 2019. I en livesändning från Folkhögskoleforum den 29 oktober 2020 reflekterar hon kring sin egen bildningsresa, samt svarar på frågor från folkhögskolornas intresseorganisationer. Medverkar gör Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO samt Thomas Nilsson, ordförande OFI.
Hur påverkas folkhögskolorna av Corona-pandemin?
Webbinarium kring enkät utskickad av Folkbildningsrådet. Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnas skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor. Medverkar på webbinariet gör Gerhard Holmgren - RIO, Thomas Nilsson - OFI, och Magnus Wetterberg - Folkbildningsrådet. Moderator är Karin Karlsson - FSO.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
RIO och OFI om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Här kommenterar Gerhard Holmberg, RIO, och Thomas Nilsson, OFI, bakgrunden till fortbildningskursen. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling