Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: OFI

Inga videos hittade

Hur påverkas folkhögskolorna av Corona-pandemin?
Webbinarium kring enkät utskickad av Folkbildningsrådet. Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnas skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor. Medverkar på webbinariet gör Gerhard Holmgren - RIO, Thomas Nilsson - OFI, och Magnus Wetterberg - Folkbildningsrådet. Moderator är Karin Karlsson - FSO.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
RIO och OFI om Allmän kurs i utveckling
Hösten 2017 startades en ny fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Här kommenterar Gerhard Holmberg, RIO, och Thomas Nilsson, OFI, bakgrunden till fortbildningskursen. Läs mer på https://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling