Search results: Kultur

Inga videos hittade

Anförande av kulturminister Amanda Lind - Folkhögskoleforum 2020
Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind har varit statsråd sedan 2019. I en livesändning från Folkhögskoleforum den 29 oktober 2020 reflekterar hon kring sin egen bildningsresa, samt svarar på frågor från folkhögskolornas intresseorganisationer. Medverkar gör Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO samt Thomas Nilsson, ordförande OFI.
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle - Skurups folkhögskola - Folkhögskoleforum 2020
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström från Skurups folkhögskola om att kulturverksamheter på folkhögskola också handlar om demokrati och demokratiska värden.
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström inför Folkhögskoleforum 2020
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser. På folkhögskolan skapas fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd olika professioner. Kulturverksamheter på folkhögskola handlar också om demokrati och demokratiska värden. Studerande utvecklar konstnärliga kvalitéer, genom folkhögskolan formas inkludering och mångfaldiga möten där demokratiutveckling och socialt ansvarstagande går hand i hand. På så vis blir folkhögskolans deltagare genom kulturkurser bärare och förmedlare av en kunskap och erfarenhet som bidrar och stärker samhällets demokrati. Medverkande: Arvid Gisby, rektor Skurups folkhögskola, samt Ulrika Liljenström, utvecklingsledare kulturkurser Skurups folkhögskola, m fl.
Webinar: Folkhögskolans kulturverksamheter i ett kulturpolitiskt ljus
Vilka är deltagarna i folkhögskolans estetiska kurser och vad händer efter avslutad kurs? Hur fungerar arbetsmarknaden för kulturarbetare? Detta och mycket mer besvaras i Folkbildningsrådets rapport "Kulturell bildning i folkhögskolans regi" som släpptes den 18 september 2018. Sanna Levelius, lärare på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och medförfattare till rapporten berättar om resultaten – Folkbildningsrådet och Linköpings universitet. Webinaret sändes live fredag den 7 september 2018.
Konferens: Folkhögskolorna i kulturens ekosystem
Den 29 maj 2018 bjöd Sveriges folkhögskolor in till en eftermiddag för att spegla folkhögskolornas betydelse i detta kulturekosystem i dialog med andra utbildningsformer och aktörer i kultursfären. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) medverkade och riksdagspartiernas kulturtalespersoner fanns på plats. Representanter från olika konst- och musikhögskolor och olika intresseförbund möttes i panelsamtal.