Search results: Frihet

Inga videos hittade

Frihetens paradox - Susanna Alexius
Inspirationsföreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Frihet är något förgivettaget gott i vårt samhälle. Samtidigt tänker vi alltför lite och alltför naivt kring frihetens förutsättningar. Tryckfrihetsförordningen är en tvingande lag, den så kallade fria marknaden visar sig vara genomorganiserad och det där improviserade saxofonsolot förhåller sig noga till musikaliska normer om rytmik och harmonik. Utan mörker, inget ljus. Utan styrning, ingen frihet? Denna frihetens paradox tittar vi närmare på tillsammans i den här inspirationsföreläsningen.
Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.