Search results: Folkhögskoleforum

Inga videos hittade

Inledning Folkhögskoleforum 2020
Folkhögskoleforum 2020 öppnas av Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO, och Thomas Nilsson, ordförande OFI. Dagens konferencierer är Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh. Folkhögskoleforum 2020 sändes live från Bryggarsalen i Stockholm den 29 oktober 2020.
Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang (Del 2) - Folkhögskoleforum 2020
Lars Svedberg och Erik Sjöstrand om medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Vid detta seminarium får vi ta del av en pågående kvantitativ och kvalitativ studie som genomförs vid Ersta Sköndal Bräcke högskola på uppdrag av Folkbildningsrådet och som syftar till att undersöka medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Föreläsningen sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Omställning som samhällsförändring för ett hållbart framtidsbygge - Folkhögskoleforum 2020
Pella Thiel är folkbildare, ekolog och aktivist. Hon kommer att tala om omställningens tid. Omställningen till ett hållbart samhälle, en transformation, där folkbildningen har en avgörande roll. Denna föreläsning sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober 2020, som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang (Del 1) - Folkhögskoleforum 2020
Lars Svedberg och Erik Sjöstrand om medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Vid detta seminarium får vi ta del av en pågående kvantitativ och kvalitativ studie som genomförs vid Ersta Sköndal Bräcke högskola på uppdrag av Folkbildningsrådet och som syftar till att undersöka medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Föreläsningen sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Anförande av kulturminister Amanda Lind - Folkhögskoleforum 2020
Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind har varit statsråd sedan 2019. I en livesändning från Folkhögskoleforum den 29 oktober 2020 reflekterar hon kring sin egen bildningsresa, samt svarar på frågor från folkhögskolornas intresseorganisationer. Medverkar gör Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO samt Thomas Nilsson, ordförande OFI.
Folkhögskolan – en aktör för omställning? (Del 2) - Folkhögskoleforum 2020
Peter Hagerrot och Emilia Rekestad håller i en workshop som utifrån omställningsperspektivet bland annat diskuterar betydelsen av helhetstänkande och lösningsfokus i arbetet för socialt och ekologisk hållbara folkhögskolor. Denna workshop sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober kl 10.30-12.00, som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Folkhögskolan – en aktör för omställning? (Del 1) - Folkhögskoleforum 2020
Peter Hagerrot och Emilia Rekestad håller i en workshop som utifrån omställningsperspektivet bland annat diskuterar betydelsen av helhetstänkande och lösningsfokus i arbetet för socialt och ekologisk hållbara folkhögskolor. Denna workshop sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober kl 10.30-12.00, som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle - Skurups folkhögskola - Folkhögskoleforum 2020
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström från Skurups folkhögskola om att kulturverksamheter på folkhögskola också handlar om demokrati och demokratiska värden.
Unga vuxnas attityder och värderingar - Sofia Zere, MUCF - Folkhögskoleforum 2020
Sofia Zere från MUCF föreläser om vad dagens unga vuxna egentligen tycker kring demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Allt utifrån attityd- och värderingsstudier genomförda av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Internatet och bildningsmiljön - Sundsgårdens folkhögskola - Folkhögskoleforum 2020
Ett inslag från Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg om vad folkhögskolans internat kan ha för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Internatet och bildningsmiljön - Rasmus Kolby Rahbek - Folkhögskoleforum 2020
Danske forskaren Rasmus Kolby Rahbek om vad folkhögskolans internat har för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Internatet och bildningsmiljön - Nordiska folkhögskolan - Folkhögskoleforum 2020
Ett inslag från Nordiska folkhögskolan i Kungälv om vad folkhögskolans internat har för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Demokrati som idé och vardag på folkhögskolan, Hawar Asaiesh och Tomas Aronsson - Folkhögskoleforum 2020
Hawar Asaiesh och Tomas Aronsson från Västerås folkhögskola för ett samtal om hur man arbetar med demokratifrågor på skolan.
Folkhögskolan – en hållbar väg för deltagare med NPF/AST – Folkhögskoleforum 2020
Mot framtiden och vidare i sin egen takt? Lena Fredin från Fornby folkhögskola reflekterar kring hur folkhögskolan kan få deltagare att lyckas och komma vidare med sina liv på egna villkor.
Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv - Linus Wellander, MUCF - Folkhögskoleforum 2020
Linus Wellander från MUCF föreläser under Folkhögskoleforum 2020 om vad dagens unga vuxna egentligen tycker kring demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Allt utifrån attityd- och värderingsstudier genomförda av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Erik Wagner - konferencier Folkhögskoleforum 2020
Konferencier för Folkhögskoleforum 2020 är Erik Wagner, ordförande för Tollare folkhögskola och förläggare på Idealistas Förlag.
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström inför Folkhögskoleforum 2020
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser. På folkhögskolan skapas fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd olika professioner. Kulturverksamheter på folkhögskola handlar också om demokrati och demokratiska värden. Studerande utvecklar konstnärliga kvalitéer, genom folkhögskolan formas inkludering och mångfaldiga möten där demokratiutveckling och socialt ansvarstagande går hand i hand. På så vis blir folkhögskolans deltagare genom kulturkurser bärare och förmedlare av en kunskap och erfarenhet som bidrar och stärker samhällets demokrati. Medverkande: Arvid Gisby, rektor Skurups folkhögskola, samt Ulrika Liljenström, utvecklingsledare kulturkurser Skurups folkhögskola, m fl.
Pella Thiel inför Folkhögskoleforum 2020
Inspirationsföreläsning med Pella Thiel: Omställning som samhällsförändring för ett hållbart framtidsbygge Vi lever i omställningens tid. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär en snabb samhällsförändring, en transformation, där folkbildningen har en avgörande roll. Klimat- och omställningsfrågor är kunskapsområden som under de senaste tio åren ökat, och folkbildningen leder ofta vägen; flera folkhögskolor erbjuder idag banbrytande kurser med fokus på omställning i bred bemärkelse. Den här inspirationsföreläsningen bjuder på ett engagerande och inspirerande samtal kring klimat- och omställningsfrågor. Vad är det i vårt samhälle som aktualiserar dessa frågor nu, vilken roll har det civila samhället haft? Hur kan folkbildningen kraftsamla och stödja ett hållbart framtidsbygge?  Pella Thiel är folkbildare, ekolog och aktivist, medgrundare till Omställningsnätverket och koordinator för Naturens rättigheter i Sverige. Hon arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Mest intressant för Pella är paradigmskiftande idéer som påverkar hur vi uppfattar oss själva och världen. www.pellathiel.se