Search results: Föreläsning

Inga videos hittade

Frihetens paradox - Susanna Alexius
Inspirationsföreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Frihet är något förgivettaget gott i vårt samhälle. Samtidigt tänker vi alltför lite och alltför naivt kring frihetens förutsättningar. Tryckfrihetsförordningen är en tvingande lag, den så kallade fria marknaden visar sig vara genomorganiserad och det där improviserade saxofonsolot förhåller sig noga till musikaliska normer om rytmik och harmonik. Utan mörker, inget ljus. Utan styrning, ingen frihet? Denna frihetens paradox tittar vi närmare på tillsammans i den här inspirationsföreläsningen.
Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.
Hjärnergonomi – finns det i dagens samhälle?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, projektchef inom Uppdrag hälsa, SKL, Sveriges kommuner och landsting Så kallad lättare psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Siffror pekar på att ångest, stresstillstånd, utmattning och depressioner drabbar allt fler människor i Sverige och inte minst ibland personer i människovårdande yrken, exempelvis inom utbildningsväsendet. Vad händer med vår hjärna i dagens samhälle? Vi behöver ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående samt hållbara stöd till de som behöver. Vad kan vi tillsammans göra för att nå det?
#jagärhär - Demokrati, propaganda och civilkurage
Över 75 000 har slutit upp bakom initiativet #jagärhär som arbetar mot hat och hot på nätet. Genom civilkurage städar medlemmarna upp rasistiska, kränkande och faktaskeva kommentarer på internet. Mina Dennert berättar om arbetet för ett mer inkluderande samhälle. Föreläsning vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1 november 2018.
Föreläsning: Så lyckas du med din Google-annonsering (Google AdWords)
Med Robin Havervall, VD SEMify Vi vet att det är viktigare än någonsin att synas online. Men hur funkar det? Detta är en introduktion till hur du ska tänka kring Google-annonsering, strategi och relevans. Föreläsningen spelades in vid Folkhögskolornas kommunikationskonferens oktober 2018.
Föreläsning: Organisering och ledning för tillit, Klara Regnö
Klara Regnö, ekonomie doktor och forskare inom genus, organisation och ledning vid Mälardalens högskola, föreläste vid OFI/Fhf:s höstmöte den 2 november 2018. En föreläsning om tillitsfull styrning och organisation, med ett särskilt fokus på ledarskap samt hur fördelning av ansvar och befogenheter ger olika förutsättningar för att skapa tillitsfulla organisationer.
Föreläsning: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
Anders Thoresson är teknikjournalist, föreläsare och en av upphovsmännen till podcasten Digitalsamtal. Här ger han en bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som den digitala tekniken för med sig. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vi, pedagoger såväl som deltagare, kan skydda oss mot oönskade effekter och värna om vår integritet.
Föreläsning: Uppkopplad folkbildning - att lära i en digital värld
Skärmen; verktyg eller distraktion? På de flesta skolor skulle svaret på denna fråga vara både och. Nyttan av digitala verktyg kan inte ifrågasättas. Men vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad folkhögskola möta? Joakim Sveland är utbildad folkhögskolelärare och arbetar på Birkagårdens folkhögskola. Han är en av grundarna till Informationspedagogerna och föreläser om hur vi påverkas av digitaliseringen. Läs mer på http://informationspedagogerna.se
Föreläsning: Folkhögskola och omvärld - RIO:s verksamhetskonferens 2018
En föreläsning om hur organisationer kan förhålla sig till bidragssystem och omvärldens alla krav och förväntningar. Föreläsare: Susanna Alexius, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Föreläsning vid RIO:s verksamhetskonferens för folkhögskolornas rektorer och ordföranden. Bryggarsalen, Stockholm den 21 mars 2018.