Yrkesutbildning i utveckling - Per Andersson, kursledare

Per Andersson berättar om fortbildningskursen Yrkesutbildning i utveckling.

Inga videos hittade

Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Unga vuxnas attityder och värderingar - Sofia Zere, MUCF - Folkhögskoleforum 2020
Sofia Zere från MUCF föreläser om vad dagens unga vuxna egentligen tycker kring demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Allt utifrån attityd- och värderingsstudier genomförda av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik - Johan Söderman, kursledare
Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik är en fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser. Kursen genomsyras av ett bildningsperspektiv och genomförs med såväl fysiska som digitala föreläsningar, seminarier, panelsamtal och workshop/handledning. Kursledare är Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Validering i folkhögskolan
Medverkande: Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet.
Upphettning! Hur hanterar vi de existentiella kriserna? - Föreläsning med docent Martin Hultman
Martin Hultman är docent vid Chalmers och har i snart 20 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Under webbinariet föreläser Martin Hultman kring kunskapens och utbildningens roll nu och i framtiden. Är hotet mot demokratin, den globala upphettningen och pandemier kriser som går ihop och samverkar? Hur har vi i så fall hamnat här och vilka demokratiska redskap kan vi använda för att ta oss härifrån?
Internatet och bildningsmiljön - Sundsgårdens folkhögskola - Folkhögskoleforum 2020
Ett inslag från Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg om vad folkhögskolans internat kan ha för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Internatet och bildningsmiljön - Nordiska folkhögskolan - Folkhögskoleforum 2020
Ett inslag från Nordiska folkhögskolan i Kungälv om vad folkhögskolans internat har för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Folkhögskolornas Agenda 2030-fortbildare
Fortbildarna är pedagoger från folkhögskolor runtom i landet. De har fått utbildning för att kunna ge kunskap och stöd till folkhögskolor som vill utveckla sitt Agenda 2030-arbete. I denna film får du lära känna några av fortbildarna lite närmare.
Kulturutbildningar på folkhögskola - Filippa Millenberg
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” - Regeringsproposition 2013/14:172 Hur lyckas folkhögskolorna, och i synnerhet kulturutbildningarna, med detta uppdrag? Filippa Millenberg, tidigare folkhögskollärare och numera forskare vid Linköpings universitet, speglar folkhögskolornas kulturutbildningar utifrån uppdraget att öka deltagarnas kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
Inledning Folkhögskoleforum 2020
Folkhögskoleforum 2020 öppnas av Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO, och Thomas Nilsson, ordförande OFI. Dagens konferencierer är Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh. Folkhögskoleforum 2020 sändes live från Bryggarsalen i Stockholm den 29 oktober 2020.
Internatet och bildningsmiljön - Rasmus Kolby Rahbek - Folkhögskoleforum 2020
Danske forskaren Rasmus Kolby Rahbek om vad folkhögskolans internat har för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Webbinarium: Tillgänglighet på webben
Detta webbinarium sändes den 11 juni 2020 och riktade sig framförallt till dig som arbetar med din folkhögskolas webbplats. Från den 23 september 2020 ska nämligen alla webbplatser i offentlig sektor fungera bättre för alla användare oavsett funktionsnedsättning, enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Det handlar till exempel om att sajterna ska kunna läsas av den som använder skärmläsare, att text ska kunna förstoras och att videofilm ska ha undertexter. Detta medför förstås en del arbete för webbansvariga, men också många fördelar som du kanske inte har tänkt på. Oavsett om din skola är offentligägd eller inte, är det viktigt att arbeta aktivt med tillgängligheten på webben. Inte minst med tanke på folkhögskolornas målgrupper. Föreläsare är Pär Lannerö som är konsult inom digital tillgänglighet och har varit med och tagit fram regleringen. På denna timma introducerar han ämnet, berättar om lagkraven, lite om hur du kan komma igång, och svarar på frågor.
Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.