Folkhögskoleforum 2018

Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum

Inga videos hittade

Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Kulturutbildningar på folkhögskola - Filippa Millenberg
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” - Regeringsproposition 2013/14:172 Hur lyckas folkhögskolorna, och i synnerhet kulturutbildningarna, med detta uppdrag? Filippa Millenberg, tidigare folkhögskollärare och numera forskare vid Linköpings universitet, speglar folkhögskolornas kulturutbildningar utifrån uppdraget att öka deltagarnas kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
Samtal och reflektioner kring dagen
Medverkande: Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet.
Skånes folkhögskolor i samverkan
Medverkande: Ulrika Gleisner, rektor Eslövs folkhögskola och Johnny Nilsson, koordinator Skåne folkhögskolor i samverkan.
Kvalitet i YH-utbildning
Medverkande: Jonas Svensson, utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan.
Validering i folkhögskolan
Medverkande: Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet.
Nationell överblick: Yrkesutbildning på folkhögskola idag – hur ser det ut?
Medverkande: Magnus Wetterberg, Jan Jonsson och Gabriel Kasto från Folkbildningsrådet samt Emil Alm, rektor på Värnamo folkhögskola.
Folkhögskoleenkäten webbinarium 2, 29 april
Webbinariet "Folkhögskoleenkäten i verktyget Ungapped". Medverkar gör Anders Gyllensvärd Skolleborg, Oscar Uribe Enggren och Zandra Preston, Ungapped samt Pär Wallin, Sveriges folkhögskolor. Under webbinariet inkom mycket frågor. Dessa besvaras löpande under vår FAQ: https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/stod--utveckling/Kvalitetsarbete-pa-folkhogskola/enkatverktyg/faq-om-folkhogskoleenkaten/ Webbinariet är helt oklippt.
Folkhögskoleenkäten webbinarium 1, 26 april 2021
Information om nya Folkhögskoleenkäten, frågor och svar med Karin Karlsson och Johanna Winbladh på Sveriges folkhögskolor samt Pelle Åberg från Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Frågestund - Kerstin Gatu och Stefan Johansson
Del 7 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Hur verksamheten gick online - Kerstin Gatu
Del 6 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Presentation av DigiJag och författarverktyget - Stefan Johansson Begripsam
Del 5 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Fungerande och demokratisk metodik - Kerstin Gatu
Del 4 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.