Webbinarium: Digitala kanaler med Sara Öhman

Få ut mer av er folkhögskolas aktivitet i digitala kanaler! Lyssna till detta inspirerande webbinarium där Sara Öhman, expert på digitala kanaler, guidar er i det digitala landskapet. Sara Öhman är konsult inom digitala kanaler och har lång erfarenhet av datadriven marknadsföring och kommunikation. Hon är en van föreläsare och utbildar hos bland annat Berghs och Hyper Island. Under detta webbinarium får du lära dig att: - Få mer ut av er aktivitet i digitala kanaler - Arbeta metodiskt och datadrivet för att rekrytera nya deltagare - Sociala medier - effektivisera arbetet med de nödvändiga kanalerna - Kanalval - prioritera och planera spridningen i digitala kanaler Webbinariet sändes live den 1 december 2020.

Inga videos hittade

Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Internatet och bildningsmiljön - Sundsgårdens folkhögskola - Folkhögskoleforum 2020
Ett inslag från Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg om vad folkhögskolans internat kan ha för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Internatet och bildningsmiljön - Rasmus Kolby Rahbek - Folkhögskoleforum 2020
Danske forskaren Rasmus Kolby Rahbek om vad folkhögskolans internat har för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Internatet och bildningsmiljön - Nordiska folkhögskolan - Folkhögskoleforum 2020
Ett inslag från Nordiska folkhögskolan i Kungälv om vad folkhögskolans internat har för betydelse utifrån ett bildningsperspektiv.
Hur skapar vi kvalitet i folkhögskolans bildningsmiljö?
Folkhögskolans bildningsmiljö handlar om all organiserad aktivitet såväl i undervisning som utanför skoltid. Hur formar vi gemensamma spelregler för att skapa en god bildningsmiljö? Tre folkhögskolor ger konkreta exempel på hur de jobbar med skolans gemensamma bildningsmiljö ur olika perspektiv. - Introduktion och presentation av seminariet samt det stöd som FSO erbjuder skolorna i deras kvalitetsarbete. - Exempel från Gotlands folkhögskola om hur socialpedagoger arbetar sida vid sida med lärare för att stärka deltagarnas psykiska hälsa samt bidra till den gemensamma bildningsmiljön. - Exempel från Ålsta folkhögskola om hur skolledning arbetat med att förändra filialverksamheten i Sundsvall och åstadkomma en stärkt bildningsmiljö för medarbetare och deltagare. - Exempel från Birkagårdens folkhögskola om hur digitala verktyg används för att stärka och utveckla lärprocesser och bidra till en god bildningsmiljö. - Avslutning och avrundning av FSO med möjlighet för publiken att ställa frågor. Medverkande: Lars-Göran Karlsson (FSO) Johanna Winbladh (FSO) Anders A. Aronsson (FSO) Per Olof Sahlberg & Little Mangard (Gotlands folkhögskola) Malin Draxten (Ålsta folkhögskola) Joakim Sveland (Birkagårdens folkhögskola) Seminarium vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus den 1 november 2018.
Intellektuell funktionsnedsättning i det digitala samhället - Kerstin Gatu
Del 1 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Upphettning! Hur hanterar vi de existentiella kriserna? - Föreläsning med docent Martin Hultman
Martin Hultman är docent vid Chalmers och har i snart 20 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Under webbinariet föreläser Martin Hultman kring kunskapens och utbildningens roll nu och i framtiden. Är hotet mot demokratin, den globala upphettningen och pandemier kriser som går ihop och samverkar? Hur har vi i så fall hamnat här och vilka demokratiska redskap kan vi använda för att ta oss härifrån?
Tre distanspedagoger ger sina bästa tips
Vilka fallgropar bör du undvika och vilka är deras bästa tips? Webbinariet sändes 16 april 2020 och här kan du kolla på hela sändningen i efterhand.
Digital delaktighet - Stefan Johansson Begripsam
Del 2 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Fördjupning i digitala verktyg - tips från Uppsala folkhögskola
Vilka verktyg funkar bra för digitalt öppet hus och andra digitala möten? Hur ska en gå till väga för att livesända media från olika källor? Uppsala folkhögskola delar med sig av sina lärdomar och tips.
Digitalt öppet hus - hur funkar det? Uppsala folkhögskola delar med sig av sina bästa tips
Under rådande coronapandemi bestämde sig Uppsala folkhögskola att ställa om istället för att ställa in. Här delar de med sig av sina lärdomar och tips för att hålla digitalt öppet hus eller andra digitala möten.
Digitala verktyg för undervisning på distans
Grundläggande tips kring distans- och fjärrundervisning. Vad kan man göra i olika videomötesverktyg? Vilka kollaborativa ytor lämpar sig för distansundervisning och hur kan man få deltagarna att delta mer aktivt i det digital mötet? Föreläsare är Patricia Diaz, i grunden gymnasielärare men arbetar nu på KTH som pedagogisk utvecklare bland annat inom distansundervisning. Hon har skrivit böcker för Studentlitteratur om digitala verktyg i undervisningen, varav många lämpar sig för distansundervisning. Patricia har de senaste 8 åren föreläst runtom i landet, bland annat på folkhögskolor.
Frågestund - Kerstin Gatu och Stefan Johansson
Del 7 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Hur verksamheten gick online - Kerstin Gatu
Del 6 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.