Inloggning med BankID ny

Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.

Tags

Inga videos hittade

Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Intro till mini-utbildning i folkhögskolan som utbildningsform
Introduktion till den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 1: Vad är folkhögskola?
Del ett i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Behörigheter och intyg på folkhögskola
De administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Under detta pass om behörigheter och intyg på folkhögskola medverkade Agneta Wallin och Jan Jonsson från Folkbildningsrådet samt Sandra Löfstedt från FSO.
Folkhögskolans studieomdöme 2022
Folkbildningsrådet och Sveriges folkhögskolor bjöd in till ett gemensamt webbinarium om studieomdömet.
Folkhögskolekvarten med Roland Utbult (KD)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Roland Utbult (KD), kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Folkhögskolekvarten med Catarina Deremar (C)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Catarina Deremar (C), kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Del 3: Studieomdömet
Del tre i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 4: Om funktionsnedsättningar och utländsk bakgrund
Del fyra i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Folkhögskoleenkäten webbinarium 2, 29 april
Webbinariet "Folkhögskoleenkäten i verktyget Ungapped". Medverkar gör Anders Gyllensvärd Skolleborg, Oscar Uribe Enggren och Zandra Preston, Ungapped samt Pär Wallin, Sveriges folkhögskolor. Under webbinariet inkom mycket frågor. Dessa besvaras löpande under vår FAQ: https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/stod--utveckling/Kvalitetsarbete-pa-folkhogskola/enkatverktyg/faq-om-folkhogskoleenkaten/ Webbinariet är helt oklippt.
9. Ladda upp nya bilder - Skoladmin folkhögskola.nu
För att ladda upp en bild i Skoladmin för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.
6. Kopiera en kurs - Skoladmin folkhögskola.nu
När du vill skapa en ny kurs på folkhögskola.nu, så kan du välja mellan att skapa en helt ny kurssida eller kopiera en befintlig kurs som kanske har liknande innehåll. För att kopiera en kurs så gör du på följande sätt.
Valet mellan känsla och förnuft – varför röstar vi som vi gör?
Den 11 september är det riksdagsval i Sverige. Vi laddar upp med en valupptakt där vi lyssnar på Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap som talar om rationalitet och känsla när vi röstar. Vad är det som gör att ett visst parti får just din röst?
Folkhögskolekvarten med Christer Nylander (L)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Christer Nylander (L), kulturpolitisk talesperson för Liberalerna, av Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.