Statsbidrag till folkhögskolor - ekonomi i praktiken

De administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Under detta pass medverkade Veronica Kennett från Folkbildningsrådet med information kring statsbidrag till folkhögskolorna. Presentatör var Johanna Winbladh från FSO.

Inga videos hittade

Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Folkhögskoleenkäten webbinarium 1, 26 april 2021
Information om nya Folkhögskoleenkäten, frågor och svar med Karin Karlsson och Johanna Winbladh på Sveriges folkhögskolor samt Pelle Åberg från Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Folkhögskoleenkäten webbinarium 2, 29 april
Webbinariet "Folkhögskoleenkäten i verktyget Ungapped". Medverkar gör Anders Gyllensvärd Skolleborg, Oscar Uribe Enggren och Zandra Preston, Ungapped samt Pär Wallin, Sveriges folkhögskolor. Under webbinariet inkom mycket frågor. Dessa besvaras löpande under vår FAQ: https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/stod--utveckling/Kvalitetsarbete-pa-folkhogskola/enkatverktyg/faq-om-folkhogskoleenkaten/ Webbinariet är helt oklippt.
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Intellektuell funktionsnedsättning i det digitala samhället - Kerstin Gatu
Del 1 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Boka en fortbildare i Agenda 2030
I början av mars 2020 träffades 20 engagerade folkhögskolelärare för att bli fortbildare inom Agenda 2030. Nu är de redo att gå ut och fortbilda sina egna och andras folkhögskolor.
Presentation av DigiJag och författarverktyget - Stefan Johansson Begripsam
Del 5 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Digital delaktighet - Stefan Johansson Begripsam
Del 2 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Behörigheter och intyg på folkhögskola
De administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Under detta pass om behörigheter och intyg på folkhögskola medverkade Agneta Wallin och Jan Jonsson från Folkbildningsrådet samt Sandra Löfstedt från FSO.
Hur verksamheten gick online - Kerstin Gatu
Del 6 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Webbinarium: Få koll på besöksstatistiken på era kurssidor på folkhögskola.nu
Jobbar du med att lägga upp din folkhögskolas kurser på Folkhögskola.nu? Då är detta ett webbinarium för dig! Lär dig mer om besöksstatistiken till era kurssidor på Folkhögskola.nu för att kunna öka trafiken dit. Webbinariet sändes den 10 november 2020 och medverkar gör Desirée Widell, Fredrik Olén och Matilda Hedlund, kommunikatörer på Sveriges folkhögskolor.
Unga vuxnas attityder och värderingar - Sofia Zere, MUCF - Folkhögskoleforum 2020
Sofia Zere från MUCF föreläser om vad dagens unga vuxna egentligen tycker kring demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Allt utifrån attityd- och värderingsstudier genomförda av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
Vilka arbetar på FSO? Och vad gör de i sina yrkesroller för bättre samordning, stöd och service för alla landets folkhögskolor? Lär känna personalen på FSO och ta reda på vem du kan kontakta.
Frågestund - Kerstin Gatu och Stefan Johansson
Del 7 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Fungerande och demokratisk metodik - Kerstin Gatu
Del 4 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.