Inledning Folkhögskoleforum 2020

Folkhögskoleforum 2020 öppnas av Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO, och Thomas Nilsson, ordförande OFI. Dagens konferencierer är Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh. Folkhögskoleforum 2020 sändes live från Bryggarsalen i Stockholm den 29 oktober 2020.

Inga videos hittade

Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Introduktion nya rektorer 2022 - Folkbildningsrådet: Introduktion till folkhögskolan
Introduktion till folkhögskolan med information om kurstyper, villkor, studiefinansiering, behörigheter, studieomdöme och intyg. Karin Gustavsson och Johanna Winbladh, Folkbildningsrådet.
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Intro till mini-utbildning i folkhögskolan som utbildningsform
Introduktion till den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Det professionella samtalet - vad innebär det? Föreläsning med Aino Collmar.
Det professionella samtalet - vad innebär det? Och hur kan jag fortsätta utveckla mitt samtal i mötet med andra i arbetet på folkhögskola? En inspirationsföreläsning kring lösningsbyggande tankesätt, samtalsmetodikens grunder samt bemötande, empati och makt. Aino Collmar MS Edu. Universitetsadjunkt undervisar vid Stockholm Universitet i samtalsmetodik i den fristående kursen Professionella samtal i och inom Studie-och yrkesvägledarprogrammet. Aino har ett förflutet som vägledare, projektledare och chef och delar med sig av sin erfarenhet av samtal i olika kontexter i föreläsningen.
Del 1: Vad är folkhögskola?
Del ett i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 2: Folkhögskolans behörighetsmodell
Del två i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 4: Om funktionsnedsättningar och utländsk bakgrund
Del fyra i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Intellektuell funktionsnedsättning i det digitala samhället - Kerstin Gatu
Del 1 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Spoken Word med Per Buténas - Folkhögskoleforum 2021
Spoken Word med Per Buténas, tidigare deltagare på Röda Korsets folkhögskola. I dagsläget studerande på Socialpedagogutbildningen på Tollare folkhögskola och ordförande på föreningen FOLK i Skärholmen. Den 4 november 2021 genomfördes den fjärde upplagan av Folkhögskoleforum. Folkhögskolans egen konferens där alla som är verksamma på en folkhögskola tillsammans genom samtal och reflektion möts för att diskutera och dela erfarenheter. Moderator för dagen var Anna Ardin och medverkade i programmet gjorde bland andra Berit Larsson, grundare av Kvinnofolkhögskolan, Ruhi Tyson, lektor i pedagogik, Joanna Giota, professor i pedagogik samt Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap. Dessutom träffade vi en panel med tidigare folkhögskoledeltagare och fick ta del av ett avslutande panelsamtal med konferensdeltagare.
Del 3: Studieomdömet
Del tre i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Mobilisering, klimatengagemang och klimattoppmöten - med Cecilia Wesslén
Hur kan vi mobilisera för klimatengagemang? Hur fungerar ett klimattoppmöte egentligen? Cecilia Wesslén, kursansvarig och kursutvecklare på Scouternas folkhögskola, reder ut begreppen och berättar om sina egna erfarenheter i denna film. Går bra att använda som inspiration eller diskussionsunderlag i undervisning på folkhögskola.
Frågestund - Kerstin Gatu och Stefan Johansson
Del 7 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Presentation av DigiJag och författarverktyget - Stefan Johansson Begripsam
Del 5 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.