Arbetsmarknadsuppdrag och asyl på folkhögskola

Detta webbinarium sändes den 22 april 2020 som en del av de administrativa dagarna 2020. Medverkade gjorde Golnar Bahar, Annika Blom och Maria Sundbom Ressaissi från Folkbildningsrådet, med aktuell information kring arbetsmarknadsuppdrag och asyl på folkhögskola.

Inga videos hittade

Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Omställning som samhällsförändring för ett hållbart framtidsbygge - Folkhögskoleforum 2020
Pella Thiel är folkbildare, ekolog och aktivist. Hon kommer att tala om omställningens tid. Omställningen till ett hållbart samhälle, en transformation, där folkbildningen har en avgörande roll. Denna föreläsning sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober 2020, som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Digitalt öppet hus - hur funkar det? Uppsala folkhögskola delar med sig av sina bästa tips
Under rådande coronapandemi bestämde sig Uppsala folkhögskola att ställa om istället för att ställa in. Här delar de med sig av sina lärdomar och tips för att hålla digitalt öppet hus eller andra digitala möten.
Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang (Del 2) - Folkhögskoleforum 2020
Lars Svedberg och Erik Sjöstrand om medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Vid detta seminarium får vi ta del av en pågående kvantitativ och kvalitativ studie som genomförs vid Ersta Sköndal Bräcke högskola på uppdrag av Folkbildningsrådet och som syftar till att undersöka medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Föreläsningen sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Anförande av kulturminister Amanda Lind - Folkhögskoleforum 2020
Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind har varit statsråd sedan 2019. I en livesändning från Folkhögskoleforum den 29 oktober 2020 reflekterar hon kring sin egen bildningsresa, samt svarar på frågor från folkhögskolornas intresseorganisationer. Medverkar gör Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO samt Thomas Nilsson, ordförande OFI.
Autodidakterna Visionen
Välkomna att ta del av en nyskapande och konkret vision om hur folkhögskolor kan samverka för att bidra kompetensförsörjning och sysselsättning i ett alltmer digitaliserat, diversifierat och globaliserat samhälle.
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
Vilka arbetar på FSO? Och vad gör de i sina yrkesroller för bättre samordning, stöd och service för alla landets folkhögskolor? Lär känna personalen på FSO och ta reda på vem du kan kontakta.
Tre distanspedagoger ger sina bästa tips
Vilka fallgropar bör du undvika och vilka är deras bästa tips? Webbinariet sändes 16 april 2020 och här kan du kolla på hela sändningen i efterhand.
Kommunikationstips från konferensdeltagare
Kommunikatörerna Annika Sundin och Måns Back Nilsson delar med sig av sina bästa kommunikationstips. Från Kommunikationskonferensen 2019 på Karlskoga folkhögskola.
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Paneldiskussion - Hur går vi vidare?
Hur går vi vidare? - Tillsammans, som skola och som individ! Paneldiskussion mellan representanter för hållbarhetsnätverken; Folkbildning för omställning med Alex Fridunger, Klimatnätverket med Karin Ekström, Agenda 2030-fortbildarna med Vivi Båvner, Offensiv folkbildning med Lars Igeland. Detta spelades in på den digitala konferensen Tillsammans för en hållbar folkhögskola 2020-11-27.
Webbinarium: Digitala kanaler med Sara Öhman
Få ut mer av er folkhögskolas aktivitet i digitala kanaler! Lyssna till detta inspirerande webbinarium där Sara Öhman, expert på digitala kanaler, guidar er i det digitala landskapet. Sara Öhman är konsult inom digitala kanaler och har lång erfarenhet av datadriven marknadsföring och kommunikation. Hon är en van föreläsare och utbildar hos bland annat Berghs och Hyper Island. Under detta webbinarium får du lära dig att: - Få mer ut av er aktivitet i digitala kanaler - Arbeta metodiskt och datadrivet för att rekrytera nya deltagare - Sociala medier - effektivisera arbetet med de nödvändiga kanalerna - Kanalval - prioritera och planera spridningen i digitala kanaler Webbinariet sändes live den 1 december 2020.
Inledning Folkhögskoleforum 2020
Folkhögskoleforum 2020 öppnas av Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO, och Thomas Nilsson, ordförande OFI. Dagens konferencierer är Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh. Folkhögskoleforum 2020 sändes live från Bryggarsalen i Stockholm den 29 oktober 2020.
Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang (Del 1) - Folkhögskoleforum 2020
Lars Svedberg och Erik Sjöstrand om medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Vid detta seminarium får vi ta del av en pågående kvantitativ och kvalitativ studie som genomförs vid Ersta Sköndal Bräcke högskola på uppdrag av Folkbildningsrådet och som syftar till att undersöka medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor. Föreläsningen sändes live från Bryggarsalen i Stockholm torsdagen den 29 oktober som en del av Folkhögskoleforum 2020.
Demokrati som idé och vardag på folkhögskolan, Hawar Asaiesh och Tomas Aronsson - Folkhögskoleforum 2020
Hawar Asaiesh och Tomas Aronsson från Västerås folkhögskola för ett samtal om hur man arbetar med demokratifrågor på skolan.