SchoolSoft och folkhögskolan

Administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Detta pass sändes den 22 april och medverkade gjorde Roland Jarlebäck och Reben Sharif från SchoolSoft med aktuell information. Moderator var Pär Wallin från FSO.

Inga videos hittade

Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Maximera synlighet för kurser på Folkhögskola.nu
Jobbar du med att lägga upp din folkhögskolas kurser på Folkhögskola.nu? Då är detta ett webbinarium för dig! Lär dig de bästa tipsen för att synas och nå ut.
Upphettning! Hur hanterar vi de existentiella kriserna? - Föreläsning med docent Martin Hultman
Martin Hultman är docent vid Chalmers och har i snart 20 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Under webbinariet föreläser Martin Hultman kring kunskapens och utbildningens roll nu och i framtiden. Är hotet mot demokratin, den globala upphettningen och pandemier kriser som går ihop och samverkar? Hur har vi i så fall hamnat här och vilka demokratiska redskap kan vi använda för att ta oss härifrån?
Inloggning med SMS
Instruktionsfilm för hur du loggar in med SMS i SchoolSoft.
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström inför Folkhögskoleforum 2020
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser. På folkhögskolan skapas fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd olika professioner. Kulturverksamheter på folkhögskola handlar också om demokrati och demokratiska värden. Studerande utvecklar konstnärliga kvalitéer, genom folkhögskolan formas inkludering och mångfaldiga möten där demokratiutveckling och socialt ansvarstagande går hand i hand. På så vis blir folkhögskolans deltagare genom kulturkurser bärare och förmedlare av en kunskap och erfarenhet som bidrar och stärker samhällets demokrati. Medverkande: Arvid Gisby, rektor Skurups folkhögskola, samt Ulrika Liljenström, utvecklingsledare kulturkurser Skurups folkhögskola, m fl.
Boka en fortbildare i Agenda 2030
I början av mars 2020 träffades 20 engagerade folkhögskolelärare för att bli fortbildare inom Agenda 2030. Nu är de redo att gå ut och fortbilda sina egna och andras folkhögskolor.
Agenda 2030 i Corona-tid - Susanne Hedman: Agenda 2030 - verktyg för folkhögskolorna
Ett interaktivt webbinarium om Agenda 2030 i Corona-tid, med Susanne Hedman, Agenda 2030-expert. Vad innebär FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 och hur kan vi förhålla oss till dem i en tid av social och ekonomisk osäkerhet? Hur praktiserar vi dem inom folkhögskolan? Webbinariet sändes den 28 april 2020.
Pella Thiel inför Folkhögskoleforum 2020
Inspirationsföreläsning med Pella Thiel: Omställning som samhällsförändring för ett hållbart framtidsbygge Vi lever i omställningens tid. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär en snabb samhällsförändring, en transformation, där folkbildningen har en avgörande roll. Klimat- och omställningsfrågor är kunskapsområden som under de senaste tio åren ökat, och folkbildningen leder ofta vägen; flera folkhögskolor erbjuder idag banbrytande kurser med fokus på omställning i bred bemärkelse. Den här inspirationsföreläsningen bjuder på ett engagerande och inspirerande samtal kring klimat- och omställningsfrågor. Vad är det i vårt samhälle som aktualiserar dessa frågor nu, vilken roll har det civila samhället haft? Hur kan folkbildningen kraftsamla och stödja ett hållbart framtidsbygge?  Pella Thiel är folkbildare, ekolog och aktivist, medgrundare till Omställningsnätverket och koordinator för Naturens rättigheter i Sverige. Hon arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Mest intressant för Pella är paradigmskiftande idéer som påverkar hur vi uppfattar oss själva och världen. www.pellathiel.se
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
Vilka arbetar på FSO? Och vad gör de i sina yrkesroller för bättre samordning, stöd och service för alla landets folkhögskolor? Lär känna personalen på FSO och ta reda på vem du kan kontakta.
Statsbidrag till folkhögskolor - ekonomi i praktiken
De administrativa dagarna 2020 genomförs som webbinarium. Under detta pass medverkade Veronica Kennett från Folkbildningsrådet med information kring statsbidrag till folkhögskolorna. Presentatör var Johanna Winbladh från FSO.
Erik Wagner - konferencier Folkhögskoleforum 2020
Konferencier för Folkhögskoleforum 2020 är Erik Wagner, ordförande för Tollare folkhögskola och förläggare på Idealistas Förlag.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.
Välkommen till Folkhögskoleforum 2019
Ingela Zetterberg från Förbundet Folkhögskollärarna och Ambika Hansell Ek från Sveriges folkhögskolor hälsar välkommen till Folkhögskoleforum 2019.
Föreläsning: Organisering och ledning för tillit, Klara Regnö
Klara Regnö, ekonomie doktor och forskare inom genus, organisation och ledning vid Mälardalens högskola, föreläste vid OFI/Fhf:s höstmöte den 2 november 2018. En föreläsning om tillitsfull styrning och organisation, med ett särskilt fokus på ledarskap samt hur fördelning av ansvar och befogenheter ger olika förutsättningar för att skapa tillitsfulla organisationer.
Webbinarium: Tillgänglighet på webben
Detta webbinarium sändes den 11 juni 2020 och riktade sig framförallt till dig som arbetar med din folkhögskolas webbplats. Från den 23 september 2020 ska nämligen alla webbplatser i offentlig sektor fungera bättre för alla användare oavsett funktionsnedsättning, enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Det handlar till exempel om att sajterna ska kunna läsas av den som använder skärmläsare, att text ska kunna förstoras och att videofilm ska ha undertexter. Detta medför förstås en del arbete för webbansvariga, men också många fördelar som du kanske inte har tänkt på. Oavsett om din skola är offentligägd eller inte, är det viktigt att arbeta aktivt med tillgängligheten på webben. Inte minst med tanke på folkhögskolornas målgrupper. Föreläsare är Pär Lannerö som är konsult inom digital tillgänglighet och har varit med och tagit fram regleringen. På denna timma introducerar han ämnet, berättar om lagkraven, lite om hur du kan komma igång, och svarar på frågor.