Digitala verktyg för undervisning på distans - Teckenspråkstolkad

Teckenspråkstolkad version av webbinarium som ger grundläggande tips kring distans- och fjärrundervisning. Vad kan man göra i olika videomötesverktyg? Vilka kollaborativa ytor lämpar sig för distansundervisning och hur kan man få deltagarna att delta mer aktivt i det digitala mötet? Detta webbinarium sändes den 23 april 2020 och föreläsare var Patricia Diaz.

Inga videos hittade

Intro till mini-utbildning i folkhögskolan som utbildningsform
Introduktion till den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 1: Vad är folkhögskola?
Del ett i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Del 2: Folkhögskolans behörighetsmodell
Del två i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 3: Studieomdömet
Del tre i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 4: Om funktionsnedsättningar och utländsk bakgrund
Del fyra i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Det professionella samtalet - vad innebär det? Föreläsning med Aino Collmar.
Det professionella samtalet - vad innebär det? Och hur kan jag fortsätta utveckla mitt samtal i mötet med andra i arbetet på folkhögskola? En inspirationsföreläsning kring lösningsbyggande tankesätt, samtalsmetodikens grunder samt bemötande, empati och makt. Aino Collmar MS Edu. Universitetsadjunkt undervisar vid Stockholm Universitet i samtalsmetodik i den fristående kursen Professionella samtal i och inom Studie-och yrkesvägledarprogrammet. Aino har ett förflutet som vägledare, projektledare och chef och delar med sig av sin erfarenhet av samtal i olika kontexter i föreläsningen.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Ruhi Tyson - Hur ska en folkhögskola skapa ett bildningsnarrativ? - Folkhögskoleforum 2021
Föreläsning och workshop med Ruhi Tyson, lektor i pedagogik på Stockholms universitet och på Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan i Bromma. Hur kan man skapa ett narrativ kring en folkhögskolas bildningsprocess? Detta för att kunna belysa såväl lärargärningar (både allmän och särskild kurs) men också för att stärka det gemensamma arbetet och att få hela skolan med i ett ”gemensamt tänk” kring vad bildning är. En teoretisk ram för detta presenteras såväl som mer praktiska synpunkter. Den 4 november 2021 genomfördes den fjärde upplagan av Folkhögskoleforum. Folkhögskolans egen konferens där alla som är verksamma på en folkhögskola tillsammans genom samtal och reflektion möts för att diskutera och dela erfarenheter. Moderator för dagen var Anna Ardin och medverkade i programmet gjorde bland andra Berit Larsson, grundare av Kvinnofolkhögskolan, Ruhi Tyson, lektor i pedagogik, Joanna Giota, professor i pedagogik samt Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap. Dessutom träffade vi en panel med tidigare folkhögskoledeltagare och fick ta del av ett avslutande panelsamtal med konferensdeltagare.
Presentation av DigiJag och författarverktyget - Stefan Johansson Begripsam
Del 5 - Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan. Ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.
Frågewebbinarium om folkhögskolans behörighetsmodell
FSO och Folkbildningsrådet samtal om folkhögskolans behörighetsmodell. Sändes 11 november 2021.
Johan Söderman - Demokrati, konst och folkbildning - Folkhögskoleforum 2021
Kultur, konst och folkbildning är begrepp som är tätt förknippade med varandra och som ofta sätts i relation till demokrati och medborgarskap. Men vad kan historien lära oss om samtida och framtida utmaningar när det gäller möten och tolerans för varandra? I föreläsningen görs några historiska nedslag för att ringa in de folkbildningsmässiga insikter som vi möjligen går till mötes. Johan Söderman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot i Folkbildningsrådets styrelse. Föreläsningen spelades in inför Folkhögskoleforum den 4 november 2021.
Folkhögskolornas Agenda 2030-fortbildare
Fortbildarna är pedagoger från folkhögskolor runtom i landet. De har fått utbildning för att kunna ge kunskap och stöd till folkhögskolor som vill utveckla sitt Agenda 2030-arbete. I denna film får du lära känna några av fortbildarna lite närmare.
Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik - Johan Söderman, kursledare
Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik är en fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser. Kursen genomsyras av ett bildningsperspektiv och genomförs med såväl fysiska som digitala föreläsningar, seminarier, panelsamtal och workshop/handledning. Kursledare är Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.