3. Navigera i trädstrukturen

För att navigera i trädstrukturen och komma till kurs-, skol- och nyhetssidor i Skoladmin för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.

Inga videos hittade

Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
2. Information från oss på Folkhögskola.nu i Episerver
Direkt när du loggar in i Episerver kan du se till att få en vy med att du får användbar information från oss på FSO/Folkhögskola.nu.
8. Ladda upp bilder
När du ska lägga in en bild på en sida gör du följande.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
6. Skapa en ny kurs
När du vill skapa en kurs gör du följande.
3. Navigera i trädstrukturen
För att navigera i trädstrukturen och komma till kurs-, skol- och nyhetssidor i Skoladmin för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.
1. Logga in på folkhögskola.nu som skoladmin
Gör på följande sätt för att logga in på folkhögskola.nu som administratör för din folkhögskola. Här kan du sedan publicera skol-, kurs- och nyhetssidor för din folkhögskola.
3. Redigera en kurs
För att redigera en kurs gör du såhär.
5. Kopiera en kurs
När du vill skapa en ny kurs på folkhögskola.nu, så kan du välja mellan att skapa en helt ny kurssida eller kopiera en befintlig kurs som kanske har liknande innehåll. För att kopiera en kurs så gör du på följande sätt.
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Joanna Giota - En meningsfull mötesplats för motivation och välbefinnande - Folkhögskoleforum 2021
En meningsfull mötesplats för motivation och välbefinnande. Föreläsning med Joanna Giota, professor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. Den 4 november 2021 genomfördes den fjärde upplagan av Folkhögskoleforum. Folkhögskolans egen konferens där alla som är verksamma på en folkhögskola tillsammans genom samtal och reflektion möts för att diskutera och dela erfarenheter. Moderator för dagen var Anna Ardin och medverkade i programmet gjorde bland andra Berit Larsson, grundare av Kvinnofolkhögskolan, Ruhi Tyson, lektor i pedagogik, Joanna Giota, professor i pedagogik samt Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap. Dessutom träffade vi en panel med tidigare folkhögskoledeltagare och fick ta del av ett avslutande panelsamtal med konferensdeltagare.
Webinar: Dataskyddsförordningen (GDPR) och folkhögskolornas verksamhet
Den 2 februari 2018 sände FSO ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. En övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna. Föreläsare: Regina Rasmanis, verksamhetskonsult och VD på Olingo, regina.rasmani@olingo.se.
Rapportsläpp Folkhögskoleenkäten 2022
För första gången någonsin presenterar vi det sammanlagda resultatet av Folkhögskoleenkäten som 106 skolor deltog i under 2022. Den 8 november ordnades detta reflekterande rundabordssamtal.
11. Lägga till bild på sida
För att lägga till en bild till en skol-, kurs- eller nyhetssida på folkhögskola.nu, gör på följande sätt.
Folkhögskolans studieomdöme 2022
Folkbildningsrådet och Sveriges folkhögskolor bjöd in till ett gemensamt webbinarium om studieomdömet.
Folkhögskolekvarten med Bo Broman (SD)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.