SeQF och ansökning om inplacering av kvalifikationer

Medverkande: Kerstin Littke, nationell samordnare.

Inga videos hittade

Vad är folkhögskola?
Vill du få behörighet till högre studier? Vill du utveckla ett intresse? Eller utbilda dig inom ett yrke? Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform som är öppen för alla vuxna. Den utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Hitta en kurs som passar dig på www.folkhögskola.nu!
Inloggning med Google Authenticator
Instruktionsfilm som visar hur du loggar in i SchoolSoft med Inloggning med Google Authenticator.
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum
Ett starkare samhälle - en snabbguide om Sveriges folkhögskolor
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I denna korta film kan ni se flera exempel på fakta och berättelser som visar hur folkhögskolan ger människor möjligheter och självförtroende. En viktig faktor är att folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla oavsett bakgrund att söka kurser. En avgiftsfri folkhögskola är möjlig på grund av de offentliga medel som utdelas av staten och från regioner. För att kunna fortsätta bedriva vårt unika folkbildningsarbete behöver vi långsiktigt stöd från stat, regioner och kommuner. Tillsammans kan vi fortsätta stärka det svenska samhället med kunskap och bildning!
Folkhögskolekvarten med Anna-Belle Strömberg (S)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Anna-Belle Strömberg (S), talesperson för folkbildningsfrågor inom Socialdemokraterna, av Thomas Nilsson, ordförande för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.
Våra organisationer
En kort film som beskriver folkhögskolornas olika organisationer, deras uppgift och förhållande till varandra.
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle - Skurups folkhögskola - Folkhögskoleforum 2020
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström från Skurups folkhögskola om att kulturverksamheter på folkhögskola också handlar om demokrati och demokratiska värden.
Inloggning med BankID ny
Instruktionsfilm för hur du använder BankID för att logga in i SchoolSoft.
Arvid Gisby och Ulrika Liljenström inför Folkhögskoleforum 2020
Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser. På folkhögskolan skapas fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd olika professioner. Kulturverksamheter på folkhögskola handlar också om demokrati och demokratiska värden. Studerande utvecklar konstnärliga kvalitéer, genom folkhögskolan formas inkludering och mångfaldiga möten där demokratiutveckling och socialt ansvarstagande går hand i hand. På så vis blir folkhögskolans deltagare genom kulturkurser bärare och förmedlare av en kunskap och erfarenhet som bidrar och stärker samhällets demokrati. Medverkande: Arvid Gisby, rektor Skurups folkhögskola, samt Ulrika Liljenström, utvecklingsledare kulturkurser Skurups folkhögskola, m fl.
Webinar: Folkhögskolans didactica magna?
Finns det en särskild folkhögskoleanda och vad är det i så fall? På jakt efter den särskilda konsten att undervisa på folkhögskola. Föreläsare: Sam Paldanius, universitetslektor – Örebro universitet. Webinaret sändes live fredag den 24 augusti 2018.
Vad vill partierna göra för folkhögskolan?
En sammanfattning av alla 8 avsnitt av Folkhögskolekvarten, i samband med valet 2022.
Mål 5 - Jämställdhet
Karlskoga folkhögskola och kursen Allmän kurs - att förstå världen genom fotboll illustrerar Mål 5 - Jämställdhet.
Folkhögskolekvarten med Vasiliki Tsouplaki (V)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Folkhögskolekvarten med Christer Nylander (L)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Christer Nylander (L), kulturpolitisk talesperson för Liberalerna, av Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.
Folkhögskolekvarten med Bo Broman (SD)
I detta avsnitt av Folkhögskolekvarten intervjuas Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, av Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Frågewebbinarium om folkhögskolans behörighetsmodell
FSO och Folkbildningsrådet samtal om folkhögskolans behörighetsmodell. Sändes 11 november 2021.
Del 3: Studieomdömet
Del tre i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.
Del 2: Folkhögskolans behörighetsmodell
Del två i den digitala mini-utbildningen i folkhögskola som utbildningsform. Passar för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och vill veta mer om folkhögskola.